Obchodní podmínky

Dodavatel

Antonín Matek, Řeznictví a uzenářství
adresa: T.G.Masaryka 99, 277 13, Kostelec nad Labem
odpovědný zástupce eshopu: Michal Štěpán
tel.: 605 784 667, 326 981 224
e-mail: objednavky@reznictvimatek.cz

Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím našeho e-shopu eshop.reznictvimatek.cz jsou závazné. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu eshop.reznictvimatek.cz jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:


1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Obchodní podmínky

Na eshop.reznictvimatek.cz se zaregistrujete, v našem e-shopu vyberete zboží, vyplníte a odešlete objednávku. Objednávky vytvořené do středy 17 hodin odesíláme ještě ten samý týden. 


Zboží prodáváme na kilogramy, takže výsledná cena na eshopu je pouze orientační a konečnou cenu obdrží zákazník až při převzetí zboží spolu s fakturou.

Přijetí objednávky je zákazníkovi potvrzeno informačním e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu. Informaci, kdy bude zákazníkovi doručena objednávka, zasíláme SMS zprávou v den doručení. 

Zboží si můžete buď vyzvednout osobně v naší prodejně ve Kostelci nad Labem, nebo Vám jej v okruhu do 10-15 km dovezeme až k Vám domů a to ZDARMA. Podmínkou je minimální nákup ve výši 400 Kč vč. DPH. 

Do okruhu patří města a blízká okolí: Kostelec nad Labem, Neratovice, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Libiš, Tuhaň, Všetaty, Odolena Voda, Líbeznice, Zdiby, Bašť, Liblice, Konětopy, Káraný, Čelákovice, Ďáblice, Zeleneč, Jirny a ostatní obce, které jsou v červeně vyznačené oblasti na této mapě

Přehled PSČ, kam doručujeme:  25092,19300,19009,25009,25081,25091,25074,19015,19700,19017,25073,25061,25089,25088,25075,25001,19900,18200,19600, 25063,25065,25067,25069,25085,25064,27713,25070,25072,27711,27743,27717,27715,27716,27741,27745,27742,27732,27714, 25066,29476,18100,25002

Při nákupu nad 3000 Kč vč. DPH Vám doručíme zboží do vybraných vzdálenějších měst: Mladá Boleslav, Lysá nad Labem a Benátky nad Jizerou. 

Počet objednávek je omezen kapacitou výrobny. Dodavatel si vyhrazuje právo objednávky v týdnu ukončit. Dodavatel má právo zrušit objednávky nedosahující min. výše 400 Kč, nebo z dodací adresy která se nachází mimo oblast rozvozu. Dodavatel má právo zrušit objednávku i takovému zákazníkovi, který v minulosti učinil objednávku a objednávka mu byla stornována z důvodu nedoručení zboží kvůli jeho nepřítomnosti na dodací adrese, a nebylo možné ho kontaktovat. 

Doby rozvozu

Ve čtvrtek dopoledne rozvážíme od 10:00 do 12:00 hodin.
Ve čtvrtek odpoledne
 rozvážíme od 13:00 do 19:00 hodin.

V pátek odpoledne rozvážíme od 13:00 do 17:00 hodin pouze v Kostelci nad Labem a Zárybech

Ve dnech státem uznaných svátků nerozvážíme.
Dodací podmínky

Termín dodání se řídí objednávkou zákazníka. Dodavatel není odpovědný za zdržení předání zboží z důvodu chybné objednávky, či nepřítomnosti zákazníka na adrese uvedené v objednávce. Místo dodání zboží je adresa, kterou kupující udal v registračním formuláři objednávky. V případě nutné změny je potřeba ihned informovat dodavatele o změně zadaných dat. Zboží bude doručeno přímo ke dveřím domu zákazníka, nikoli do jeho soukromých prostor. Při převzetí zboží je zákazník povinen dodávku ihned překontrolovat, případně ihned uplatnit reklamaci. Kupující se zavazuje být v místě určení v čase, který uvedl v objednávce, nebo na kterém se dohodl s prodávajícím a převzít zboží. Pokud si zákazník objedná zboží, které není již v sortimentu, bude zákazník zkontaktován o upřesnění zboží, případně může dodavatel položku z nákupu vynechat.

Reklamace

Reklamace zboží se provádí přímo na místě při převzetí zboží. Kupující je povinen zboží reklamovat u prodávajícího. Reklamovat kvalitu nebo množství je možné pouze při převzetí zásilky. V případě oprávněné reklamace má objednavatel právo na výměnu zboží či slevu z ceny.

Storno objednávky

Kupující může stornovat objednávku e-mailem nebo telefonicky nejpozději do středy 17:00.
Dodavatel je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci Zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že Zákazník porušuje tyto Obchodní podmínky, nebo naši službu zneužívá. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení Obchodních podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

Platební podmínky

Zákazník je povinen při převzetí zboží uhradit dodavateli v hotovosti cenu nákupu podle faktury, která mu bude předána společně s nákupem, dle aktuálního ceníku.

Rozhodné právo

Veškeré právní vztahy vznikající mezi dodavatelem a zákazníkem se řídí českým právním řádem. Ve věcech neupravených smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2018 do odvolání.